Tag Archives: spring

Việc làm lập trình viên trên Vietnamworks ngày 19/05/2020

TÌM VIỆC LÀM? XEM TIN TUYỂN DỤNG ONLINE – VIỆC LÀM 24H QUA TẠI VIETNAMWORKS – TẠO MẪU CV XIN VIỆC I. Mô tả – Thực hiện lập trình .NET/Java cơ bản đối với các công cụ phần mềm;– Làm các bản demo kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật;– Khảo sát và phân tích các quy trình nghiệp […]

Việc làm công nghệ thông tin trên Vietnamworks ngày 08/05/2020

TÌM VIỆC LÀM? XEM TIN TUYỂN DỤNG ONLINE – VIỆC LÀM 24H QUA TẠI VIETNAMWORKS – TẠO MẪU CV XIN VIỆC Absoblute tuyển dụng (Senior) Java Software Engineer I. Mô tả + Translate application user stories into functional applications+ Design, build, and maintain efficient, reusable, and reliable Java code+ Ensure the best possible performance, quality, and responsiveness of the […]