Tag Archives: .net

Việc làm công nghệ thông tin trên Vietnamworks ngày 05/06/2020

TÌM VIỆC LÀM? XEM TIN TUYỂN DỤNG ONLINE – VIỆC LÀM 24H QUA TẠI VIETNAMWORKS – TẠO MẪU CV XIN VIỆC Công ty Vi Na tuyển dụng IT team leader I. Mô tả – Cùng tham gia phát triển các dự án phần mềm web., Tham gia dự án dưới vai trò lập trình viên cao cấp– Chịu trách nhiệm […]

Việc làm lập trình viên trên Vietnamworks ngày 03/06/2020

TÌM VIỆC LÀM? XEM TIN TUYỂN DỤNG ONLINE – VIỆC LÀM 24H QUA TẠI VIETNAMWORKS – TẠO MẪU CV XIN VIỆC Saigon technology tuyển dụng lập trình viên I. Mô tả • Work directly with Holland Technical Lead to implement features of banking system• Assist with application architecture design and implementation.• Adhere to and recommend improvements to project coding […]

Việc làm lập trình viên trên Vietnamworks ngày 28/05/2020

TÌM VIỆC LÀM? XEM TIN TUYỂN DỤNG ONLINE – VIỆC LÀM 24H QUA TẠI VIETNAMWORKS – TẠO MẪU CV XIN VIỆC Naviworld tuyển dụng lập trình viên giải pháp erp I. Mô tả – Thực hiện lập trình, tùy biến, phát triển các chức năng phần mềm theo tài liệu quy trình nghiệp vụ với sự phối hợp của […]

Việc làm lập trình viên trên Vietnamworks ngày 02/05/2020

TÌM VIỆC LÀM? XEM TIN TUYỂN DỤNG ONLINE – VIỆC LÀM 24H QUA TẠI VIETNAMWORKS – TẠO MẪU CV XIN VIỆC Systemexe tuyển dụng lập trình viên I. Mô tả – Tham gia vào các dự án phần mềm với các đối tác trong và ngoài nước, đặc biệt là doanh nghiệp Nhật Bản, phát triển sản phẩm phần […]

Việc làm Lập trình viên trên Vietnamworks ngày 19/04/2020

TÌM VIỆC LÀM? XEM TIN TUYỂN DỤNG ONLINE – VIỆC LÀM 24H QUA TẠI VIETNAMWORKS – TẠO MẪU CV XIN VIỆC ELCA tuyển dụng .NET developer I/ Mô tả công việc › Develop mission-critical distributed applications for a broad range of clients and industries, using state-of-the-art tools and agile methodologies.› Work closely with business analysts and software architects to […]