Tag Archives: Marketing

Việc làm Marketing trên VietnamWorks ngày 05/06/2020

TÌM VIỆC LÀM? XEM TIN TUYỂN DỤNG ONLINE – VIỆC LÀM 24H QUA TẠI VIETNAMWORKS – TẠO MẪU CV XIN VIỆC Education company tuyển dụng Marketing executive I. Mô tả • Chịu trách nhiệm chung về các chương trình quảng cáo/khuyến mãi của công ty• Chuẩn bị các nội dung để đưa lên website và các ấn phẩm cũng […]

Việc làm Marketing trên VietnamWorks ngày 05/06/2020

TÌM VIỆC LÀM? XEM TIN TUYỂN DỤNG ONLINE – VIỆC LÀM 24H QUA TẠI VIETNAMWORKS – TẠO MẪU CV XIN VIỆC Nippon tuyển dụng event & Communication executive I. Mô tả – Commercial events (B2B, B2C): do market research to identify opportunities for events / trade shows; liaise with clients to determine precise event needs; produce detailed proposals for […]

Việc làm sales trên VietnamWorks ngày 03/06/2020

TÌM VIỆC LÀM? XEM TIN TUYỂN DỤNG ONLINE – VIỆC LÀM 24H QUA TẠI VIETNAMWORKS – TẠO MẪU CV XIN VIỆC Bảo việt tuyển dụng phụ trách kinh doanh khu vực I. Mô tả Quản lý đội ngũ Tư vấn tài chính tại địa bàn được phân công:– Lập kế hoạch kinh doanh và tổ chức triển khai theo […]

Việc làm Marketing trên VietnamWorks ngày 03/06/2020

TÌM VIỆC LÀM? XEM TIN TUYỂN DỤNG ONLINE – VIỆC LÀM 24H QUA TẠI VIETNAMWORKS – TẠO MẪU CV XIN VIỆC Max solution tuyển dụng Senior marketing manager I. Mô tả – Drive our small but energetic team towards Company’s goal in local business development– Demonstrate strong social and personal networking background to leverage our business growth– Manage brand […]

Việc làm marketing trên VietnamWorks ngày 28/05/2020

TÌM VIỆC LÀM? XEM TIN TUYỂN DỤNG ONLINE – VIỆC LÀM 24H QUA TẠI VIETNAMWORKS – TẠO MẪU CV XIN VIỆC Nha khoa Kim tuyển dụng Marketing communication manager I. Mô tả 1. Xây dựng, triển khai chiến lược & kế hoạch• Chịu trách nhiệm tạo xây dựng chiến lược truyền thông Nha Khoa Kim từ đó tạo sự […]

Việc làm marketing trên VietnamWorks ngày 28/05/2020

TÌM VIỆC LÀM? XEM TIN TUYỂN DỤNG ONLINE – VIỆC LÀM 24H QUA TẠI VIETNAMWORKS – TẠO MẪU CV XIN VIỆC ACME tuyển dụng Digital marketing executive I. Mô tả • Enhance web presence, optimize website to increase GG’rank which involve SEO, SEM, GG Adwords, Pixel, HTML, Remarketing tools• Manage social media channels (FB, Instagram, Youtube, Pinterest…) including advertisement […]

Việc làm marketing trên VietnamWorks ngày 22/05/2020

TÌM VIỆC LÀM? XEM TIN TUYỂN DỤNG ONLINE – VIỆC LÀM 24H QUA TẠI VIETNAMWORKS – TẠO MẪU CV XIN VIỆC Datamart tuyển dụng marketing manager I. Mô tả • Be responsible for the overall management of Marketing activities across South East Asia.• Co-operate with Marketing Managers of local countries to roll out the Marketing Plan.• Be responsible for […]

Việc làm sales trên VietnamWorks ngày 17/05/2020

ÌM VIỆC LÀM? XEM TIN TUYỂN DỤNG ONLINE – VIỆC LÀM 24H QUA TẠI VIETNAMWORKS – TẠO MẪU CV XIN VIỆC Gadget vietnam tuyển dụng sales & Marketing phần mềm I. Mô tả – Chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh và thị trường– Quản lý, phân công thực hiện công việc, chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo […]

Thông tin tuyển dụng việc làm trên Vietnamworks ngày 08/05/2020

TÌM VIỆC LÀM? XEM TIN TUYỂN DỤNG ONLINE – VIỆC LÀM 24H QUA TẠI VIETNAMWORKS – TẠO MẪU CV XIN VIỆC FMS tuyển dụng Nhân Viên Kỹ Thuật (Điện/điện Tử, Cơ Khí) I. Mô tả – Kiểm định, hiệu chuẩn, đo thử nghiệm các phương tiện đo trong các lĩnh vực dung tích, lưu lượng, áp suất, nhiệt độ […]

Việc làm marketing trên VietnamWorks ngày 06/05/2020

TÌM VIỆC LÀM? XEM TIN TUYỂN DỤNG ONLINE – VIỆC LÀM 24H QUA TẠI VIETNAMWORKS – TẠO MẪU CV XIN VIỆC Liên Á tuyển dụng Marketing Communication Manager I. Mô tả About Marketing Communication Manager role:Marketing Communication is responsible for creating interest and demand for Lien ‘A products throughdisplay Advertising, email, direct mail and presentation decks etc/ Quản lý […]