Tag Archives: Kiểm toán

Việc làm kế toán trên Vietnamworks ngày 26/05/2020

TÌM VIỆC LÀM? XEM TIN TUYỂN DỤNG ONLINE – VIỆC LÀM 24H QUA TẠI VIETNAMWORKS – TẠO MẪU CV XIN VIỆC Tam Phat tuyển dụng kế toán tổng hợp I. Mô tả + Thực hiện dịch vụ kế toán cho đối tác dưới sự phân công của Giám đốc.+ Cập nhập các chính sách kế toán, tài chính, […]

Thông tin tuyển dụng việc làm trên Vietnamworks ngày 22/05/2020

TÌM VIỆC LÀM? XEM TIN TUYỂN DỤNG ONLINE – VIỆC LÀM 24H QUA TẠI VIETNAMWORKS – TẠO MẪU CV XIN VIỆC F88 tuyển dụng Chuyên viên quản trị rủi ro hoạt động I. Mô tả • Trực tiếp thực hiện kiểm soát các hoạt động kinh doanh, tuân thủ quy trình, đảm bảo các mục tiêu và quy trình […]

Việc làm kế toán trên Vietnamworks ngày 17/05/2020

TÌM VIỆC LÀM? XEM TIN TUYỂN DỤNG ONLINE – VIỆC LÀM 24H QUA TẠI VIETNAMWORKS – TẠO MẪU CV XIN VIỆC Sungrow power tuyển dụng kế toán xuất nhập khẩu I. Mô tả – Hiểu về kế toán, và xử lí các công việc xuất nhập khẩu. – Hỗ trợ triển khai thông tin logistic trong và ngoài […]

Việc làm kế toán trên Vietnamworks ngày 16/05/2020

TÌM VIỆC LÀM? XEM TIN TUYỂN DỤNG ONLINE – VIỆC LÀM 24H QUA TẠI VIETNAMWORKS – TẠO MẪU CV XIN VIỆC Vietransttimex tuyển dụng kế toán tổng hợp I. Mô tả – Lập báo cáo nội bộ tháng, Quý, năm. – Lập báo cáo tài chính tháng, Quý, Năm. – Lập báo cáo thuế VAT, PIT, CIT […]

Việc làm kế toán trên Vietnamworks ngày 16/05/2020

TÌM VIỆC LÀM? XEM TIN TUYỂN DỤNG ONLINE – VIỆC LÀM 24H QUA TẠI VIETNAMWORKS – TẠO MẪU CV XIN VIỆC Công ty Kiến Tường tuyển dụng kế toán trưởng I. Mô tả – Lập kế hoạch tài chính và xây dựng phương án sử dụng nguồn vốn đạt hiệu quả nhất.– Có khả năng phân tích […]

Tổng hợp việc làm Tài chính – Đầu tư trên Vietnamworks ngày 06/05/2020

TÌM VIỆC LÀM? XEM TIN TUYỂN DỤNG ONLINE – VIỆC LÀM 24H QUA TẠI VIETNAMWORKS – TẠO MẪU CV XIN VIỆC Techcom securities tuyển dụng trưởng nhóm phân tích đầu tư I. Mô tả Techcom Securities (TCBS) đang tìm kiếm Trưởng nhóm phân tích đầu tư tham gia đội nghiên cứu của chúng tôi tại văn phòng Hồ Chí […]

Việc làm kế toán trên Vietnamworks ngày 29/04/2020

TÌM VIỆC LÀM? XEM TIN TUYỂN DỤNG ONLINE – VIỆC LÀM 24H QUA TẠI VIETNAMWORKS – TẠO MẪU CV XIN VIỆC Chợ Tốt tuyển dụng General Accountant I/ Mô tả – Review payments and overall bookkeeping to ensure the accuracy and timely financial data.– Prepare the statutory and group template financial statements.– Prepare the monthly performance reports, analyze […]

Việc làm kế toán trên Vietnamworks ngày 27/04/2020

TÌM VIỆC LÀM? XEM TIN TUYỂN DỤNG ONLINE – VIỆC LÀM 24H QUA TẠI VIETNAMWORKS – TẠO MẪU CV XIN VIỆC LGC tuyển dụng General accountant I/ Mô tả công việc 1. Main roleAssist Chief accountant in daily accounting tasks, and work as a General accountant from time to time, including but not limited to: 2. Responsibilities▪ […]

Việc làm kế toán trên Vietnamworks ngày 27/04/2020

TÌM VIỆC LÀM? XEM TIN TUYỂN DỤNG ONLINE – VIỆC LÀM 24H QUA TẠI VIETNAMWORKS – TẠO MẪU CV XIN VIỆC Công ty Đại Phú Thịnh tuyển dụng kế toán tổng hợp I/ Mô tả công việc 1. Báo cáo hàng tháng2. Quản lý chi phí:– Kiểm soát toàn bộ hồ sơ chứng từ thanh toán bằng […]

Việc làm kế toán trên Vietnamworks ngày 24/04/2020

TÌM VIỆC LÀM? XEM TIN TUYỂN DỤNG ONLINE – VIỆC LÀM 24H QUA TẠI VIETNAMWORKS – TẠO MẪU CV XIN VIỆC Liên Á tuyển dụng Costing Accountant I/ Mô tả công việc Costing Accountant has responsibility for accurate and timely month-end closing, account reconciliations, and production cost variance analysis for Factory. This person will be responsible for all […]