Tag Archives: ERP

Việc làm lập trình viên trên Vietnamworks ngày 28/05/2020

TÌM VIỆC LÀM? XEM TIN TUYỂN DỤNG ONLINE – VIỆC LÀM 24H QUA TẠI VIETNAMWORKS – TẠO MẪU CV XIN VIỆC Naviworld tuyển dụng lập trình viên giải pháp erp I. Mô tả – Thực hiện lập trình, tùy biến, phát triển các chức năng phần mềm theo tài liệu quy trình nghiệp vụ với sự phối hợp của […]

Việc làm kế toán trên Vietnamworks ngày 24/04/2020

TÌM VIỆC LÀM? XEM TIN TUYỂN DỤNG ONLINE – VIỆC LÀM 24H QUA TẠI VIETNAMWORKS – TẠO MẪU CV XIN VIỆC Liên Á tuyển dụng Costing Accountant I/ Mô tả công việc Costing Accountant has responsibility for accurate and timely month-end closing, account reconciliations, and production cost variance analysis for Factory. This person will be responsible for all […]