Tag Archives: báo chí

Việc làm marketing trên VietnamWorks ngày 28/05/2020

TÌM VIỆC LÀM? XEM TIN TUYỂN DỤNG ONLINE – VIỆC LÀM 24H QUA TẠI VIETNAMWORKS – TẠO MẪU CV XIN VIỆC Nha khoa Kim tuyển dụng Marketing communication manager I. Mô tả 1. Xây dựng, triển khai chiến lược & kế hoạch• Chịu trách nhiệm tạo xây dựng chiến lược truyền thông Nha Khoa Kim từ đó tạo sự […]

Việc làm marketing trên VietnamWorks ngày 06/05/2020

TÌM VIỆC LÀM? XEM TIN TUYỂN DỤNG ONLINE – VIỆC LÀM 24H QUA TẠI VIETNAMWORKS – TẠO MẪU CV XIN VIỆC Liên Á tuyển dụng Marketing Communication Manager I. Mô tả About Marketing Communication Manager role:Marketing Communication is responsible for creating interest and demand for Lien ‘A products throughdisplay Advertising, email, direct mail and presentation decks etc/ Quản lý […]