Tag Archives: absovlute software

Việc làm công nghệ thông tin trên Vietnamworks ngày 08/05/2020

TÌM VIỆC LÀM? XEM TIN TUYỂN DỤNG ONLINE – VIỆC LÀM 24H QUA TẠI VIETNAMWORKS – TẠO MẪU CV XIN VIỆC Absoblute tuyển dụng (Senior) Java Software Engineer I. Mô tả + Translate application user stories into functional applications+ Design, build, and maintain efficient, reusable, and reliable Java code+ Ensure the best possible performance, quality, and responsiveness of the […]